5 200.0

Powierzchnia

Przebudowa, rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną przy ul. Paderewskiego w Dębicy (zdjęcie poglądowe – źródło dębica.24.pl)

Roboty budowlane przebudowy stadionu będą obejmować między innymi:

 • przebudowę ośmiotorowej bieżni okrężnej o długości 400 m o nawierzchni poliuretanowej wraz
  z budową niezbędnej kanalizacji deszczowej (odwodnienia liniowego)
 • przebudowę ośmiotorowej bieżni prostej o długości ok. 133 m o nawierzchni poliuretanowej (przedłużenie odcinka bieżni okrągłej)
 • przebudowę zeskoku do skoczni do skoku w dal i trójskoku
 • przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy i budowy nowego oświetlenia stadionu lekkoatletycznego (instalacja doziemna, maszty oświetleniowe) oraz przebudowę istniejącej i budowę nowej instalacji  kanalizacji deszczowej.

Inwestor

Urząd Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica

 • 2021

  rozpoczęcie realizacji

 • 2023

  koniec inwestycji