Wykonanie remontu rampy rozładunkowej wraz z wykonaniem przebudowy podjazdu służącego do rozładunku. Inwestor prywatny (zdjęcia poglądowe)

Inwestor

Inwestor Prywatny

  • 2021

    rozpoczęcie realizacji

  • 2022

    koniec inwestycji