0.0

Kubatura

Zakresem prac  remontowych  objęta została wieża Kościoła, ściana frontowa oraz zadaszenie nad wejściem głównym.

Prace prowadzone na obiekcie czynnym polegają w szczególności na:

 • oczyszczeniu powierzchni przed malowaniem
 • naprawie pęknięć
 • impregnacji i gruntowaniu
 • skuciu fragmentów tynku oraz jego odtworzenie
 • wklejenie siatki zabezpieczającej zgodnie z opracowaną technologią
 • wykonaniu powłoki z farby podkładowej i malowaniu elewacji.

Powierzchnia nowej elewacji całego obiektu: 4 932 m²

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Anielskiej ul. Chopina 2, 39-200 Dębica

 • 2022

  rozpoczęcie realizacji

 • 2022

  koniec inwestycji