38 837

Powierzchnia terenu objętego inwestycją

Przedmiotem realizacji jest budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynach w trybie „Projektuj i buduj”

Całość terenu objętego realizacją to ponad 38 800 m². W ramach zadania powstanie nowoczesny kompleks w którego zakresie jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją obiektów takich jak:

– budowa zbiornika wody w ramach rewitalizacji dawnego stawu rybnego

– budowa kąpieliska z plażą

– budowę pomostów w obrębie zbiornika

– budowę placu utwardzonego

– budowa wiat grillowych, tężni solankowej, domku letniskowego, altan , stanowisk dla kamperów, muszli koncertowej, boisk do siatkówki budynków socjalnych i magazynowych,

– budowa przepustów

– wykonanie instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych

– wykonanie instalacji elektrycznych w tym instalacji oświetleniowej zewnętrznej, instalacji alarmowej i systemu monitoringu terenu

– budowę wewnętrznych placów , dróg i utwardzeń wraz z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej

– ogrodzenie całego terenu wraz z wykonaniem bram wjazdowych

(zdjęcia poglądowe https://www.facebook.com/gminaszerzyny/posts/2381459875319824/)

Inwestor

GMINA SZERZYNY 38-246 Szerzyny

  • 2022

    rozpoczęcie realizacji

  • 2024

    koniec inwestycji