około 24 000.0

Kubatura

Wykonanie kompletu prac przebudowy obiektu w zakresie etapu pierwszego wymiana części systemu linii produkcyjnej, oraz przebudowa budynku produkcyjnego. W zakresie prac do wykonania jest:

– przebudowa obiektu zgodnie z dokumentacją

– dostosowanie obiektu zgodnie z wymaganiami po wymianie części linii produkcyjnej

– zabezpieczenie obiektu w trakcie wykonywanych prac na obiekcie czynnym podczas procesu produkcyjnego

– dostawa i montaż konstrukcji w zakresie zmian obiektu i linii technologicznej podlegającej wymianie

– przebudowa dachu obiektu czynnego, oraz pełne zabezpieczenie obiektu podczas procesu produkcyjnego

Całość prac objęta tajemnica przedsiębiorstwa

Inwestor

LERG SPÓŁKA AKCYJNA, Pustków- Osiedle 59 D

  • 2022

    rozpoczęcie realizacji

  • 2023

    koniec inwestycji