Zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” . W ramach zadania zostanie zrealizowany etap prac obejmujący wykonanie projektu oraz budowę:
– ujęcia wody w Czermnej,
– kontenerowej stacji uzdatniania wody pitnej,
– zbiornika na wodę o kubaturze 100 m3,
– przyłącza energetycznego,
– ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu,
– drogi dojazdowej oraz placu manewrowego.
 

Inwestor

GMINA SZERZYNY 38-246 Szerzyny

  • 2022

    rozpoczęcie realizacji

  • 2023

    koniec inwestycji