5 200.0

Kubatura

Całości zadania realizowana w trybie „Projektuj i buduj”. Komplet prac realizacyjnych obejmuje budowę czterodziałaniowego przedszkola wraz z jednym oddziałem żłobka o parametrach budynku wysokoenergetycznego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi jak: sala wielofunkcyjna, pomieszczenia administracyjne, gabinet pomocy paramedycznej, kuchnia wraz zapleczem i pomieszczeniami technicznymi. Jednoczenie ze względu na tryb „Projektuj i buduj” w zakresie wykonania zadanie jest miedzy innymi:

– opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego

– opracowanie operatu dendrologicznego

– opracowanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu

– uzyskanie ocen, ekspertyz, uzgodnień i opinia oraz decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

– wykonanie całości prac budowlanych w zakresie etapu I – tj . stan surowy otwarty wraz z sieciami zewnętrznymi.

(zdjęcia poglądowe  https://polaniec.com.pl/portal/2022/01/26/budowa-przedszkola-na-osiedlu-polnoc-coraz-blizej-zdjecia/ )

 

Inwestor

GMINA POŁANIEC ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

  • 2023

    rozpoczęcie realizacji

  • 2024

    koniec inwestycji