10 280.0

Kubatura

Przebudowa obejmowała wymianę części stropów i schodów wewnętrznych oraz wydzielenie nowych pomieszczeń. Wnętrze budynku zostało gruntownie wyremontowane i kompleksowo wyposażone w instalacje użytkowe, okładziny sufitowe i ścienne oraz posadzki. Utworzono sale dydaktyczne, salę baletową, widowiskową oraz klubową z systemem audiowizualnym oraz bibliotekę i przestrzeń wystawienniczą, zaplecze techniczne operatorni kinowej oraz ogólnodostępne toalety i zaplecze sanitarne.

Dobudowano nowe skrzydło budynku z klatką schodową i pomieszczeniami dydaktyczno-biurowymi.

Nadbudowano część budynku o kondygnację poddasza.

Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, a prace prowadzone były pod nadzorem WUOZ w Przemyślu z Delegaturą w Rzeszowie.

Inwestor

Urząd Miasta Dębica

  • 2018

    rozpoczęcie realizacji

  • 2019

    koniec inwestycji