2 448.80

Kubatura

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (m. in.: roboty rozbiórkowe, wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi, wzmocnienie stropodachu). Prace obejmowały również przebudowę klatki schodowej wewnętrznej w celu montażu windy dla niepełnosprawnych oraz rozbudowę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem pętli indukcyjnej.

Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, a prace prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu z Delegaturą w Rzeszowie.

Inwestor

Urząd Miasta Dębica

  • 2020

    rozpoczęcie realizacji

  • 2021

    koniec inwestycji