86 421.5

Kubatura

Przebudowa obiektu hali głównej lodowiska w Dębicy wraz z zapleczem technicznym (maszynownia, wentylatorownia, rozdzielnia Sn, komunikacja) i robotami zewnętrznym i towarzyszącymi w postaci band oraz wyposażenia zgodnego z PZHL. W zakresie prac była kompleksowa dostawa i montaż innowacyjnej nawierzchni multisportowej.

Inwestor

Urząd Miasta Dębica

  • 2019

    rozpoczęcie realizacji

  • 2021

    koniec inwestycji