5 062.3

Kubatura

Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego z pomieszczeniami pomocniczymi w tym garażami oraz budowa urządzeń komunikacji wewnętrznej, w tym miejsc parkingowych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy.

Inwestor

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dębicy

  • 2016

    rozpoczęcie realizacji

  • 2016

    koniec inwestycji