6 810.0

Kubatura

Przebudowa budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, wraz z wewnętrzną instalacją hydrantową, wewnętrznymi instalacjami bezpieczeństwa (SSP, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne), doziemną instalacją wodociągową wraz z przebudową hydrantów zewnętrznych w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – etap I (zdjęcia przykładowe)

Inwestor

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Krakowska 91 39-200 Dębica

  • 2021

    rozpoczęcie realizacji

  • 2021

    koniec inwestycji