6 746.0

Kubatura

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

 • wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, i elektryczną
 • zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej i elektrycznej wraz z instalacja oświetlanie terenu zewnętrznego
 • budową miejsc postojowych
 • przebudowa sieci elektrycznej oraz przyłącza elektrycznego
 • przebudową sieci wodociągowej
 • przebudową przyłącza gazu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego.  Zamówienie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, elementy małej architektury, parking, chodniki, wiata na odpady, plac zabaw.

Inwestor

GMINA SZERZYNY 38-246 Szerzyny

 • 2022

  rozpoczęcie realizacji

 • 2023

  koniec inwestycji