7 375

powierzchnia użytkowa

15 124

Kubatura

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Dębicy ul. Paderewskiego wraz z dostawą i montażem windy oraz pracami remontowo-modernizacyjnymi obiektów istniejącej szkoły.

Inwestor

Urząd Miejski w Dębicy

  • 2006

    rozpoczęcie realizacji

  • 2007

    koniec inwestycji