1 325

powierzchnia użytkowa

6 138

Kubatura

Rozbudowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy – polegające na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, częścią dydaktyczną i przyłączami.

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Dębicy

  • 12.11.2008

    rozpoczęcie realizacji

  • 15.10.2009

    koniec inwestycji